ÜCRETSİZ

           KARGO

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ALICI; işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmekle sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

MADDE 1- TARAFLAR:

1.1.SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı : {FIRMAUNVAN}
Adresi : {FIRMAADRES}
Telefon :{FIRMATELEFON}
E-mail:{FIRMAEPOSTA}

1.2.ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}
Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

1.3.FATURA BİLGİLERİ:

Adı/Soyad/Ünvan: {FATURAALICI}
Adres: {FATURAADRES}
Telefon: {FATURATELEFON}
Eposta/Kullanıcı adı: {TESLIMATEPOSTA}

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme; ALICI’nın, SATICI’ya ait {FIRMAUNVAN} web sitesi üzerinden, elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3- TANIMLAR:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL/ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE FİYATI:

İşbu bölümde, sözleşme konusu mal/ürün/ürünler/hizmetlerin temel özellikleri (cinsi ve türü, miktarı, Marka/modeli, rengi, adedi) açıklanmaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme konusu mal/ürün/ürünler/hizmetlerin, tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tarih : {TARIH}

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI ADET ARA TOPLAM

 

 

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: {ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}

MADDE 5- ÖDEME ŞEKLİ:

ALICI; vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin, banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları, bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluş tarafından sağlanmış, taksitli ödeme imkanıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği mal ve hizmet satışları, işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

MADDE 6- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ:

İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu ürün/hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün/hizmet; ALICI’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Ürünler sadece Türkiye sınırları içi teslim olup, yurtdışından gelecek siparişler teslim edilmeyecektir.

MADDE 7- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak, ALICI'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilecektir. Ürün/hizmet bu tarihler arasında tüketiciye teslim edilemez ise, yaptığı ödeme kendisine iade edilir. Herhangi bir nedenle, ALICI tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması durumunda, Müşteri İlişkileri çalışanlarımız tarafından en kısa zamanda konu ile ilgili, telefon veya e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu yüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir.

Seçtiğiniz ürünlerin tamamı, anlaşmalı olduğumuz Mng Kargo ya da özel nakliye hizmeti ile alıcının yukarıda belirtilen Türkiye sınırları içerisinde bulunan adresine, kendisi veya yukarıda belirtilen teslim edilebilecek alternatif kişiye elden teslim edilecektir. Kargo ücreti ürün bedeline dahildir. Özel nakliye hizmeti, ürün bedeline ayrıca ilave edilecektir. Teslimat anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda, SATICI teslimat görevini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir. Kargo firmaları tarafından bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılamamaktadır. Ayrıca, büyük yerleşim yerleri haricinde kalan ilçe, belde vb. yerleşim yerlerine, kargo şirketlerinin haftanın belli günleri sevkiyatları olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yaşanabilecek gecikmelerde, SATICI sorumluluk kabul etmez. Ayrıca birçok kargo firması Türkiye genelinde bulunan köylere teslimat yapmamakta, yapıldığı takdirde ilave ücret talep etmektedir. Bu durumlarda oluşabilecek ilave ücretler ALICI’ya aittir. 

Yasal olarak paketinizin dış yüzeyinde bulunması gereken faturanız, herhangi bir nedenle siparişiniz ile birlikte gelmediği takdirde; kargo görevlisine fatura isteğinizi/talebinizi iletebilir, talebinize rağmen fatura yine de size teslim edilemiyorsa, faturanız için tutanak hazırlatabilirsiniz. Bizi konu hakkında bilgilendirdiğiniz takdirde, en kısa sürede faturanızın ''aslı gibidir'' kaşeli bir kopyasını adresinize gönderilebiliriz.

Hediye olarak gönderimini gerçekleştirdiğiniz siparişleriniz, alıcıya sevk irsaliyesi ile gönderilmekte olup, fatura size ayrıca ulaştırılmaktadır. Sipariş esnasında ilgili bölümleri işaretlediğiniz takdirde, fatura ile teslimat adreslerinizi farklı adresler olarak belirtebilirsiniz.

Kargo paketinizin size teslimi esnasında, pakette herhangi bir deformasyon, kusur mevcut ise, kargo teslim formunu imzalamadan önce, kargo görevlisinin yanında kargo paketinizi açarak, kutu içerisindeki ürününüzün fiziki durumunu kontrol ediniz. Kutunun içerisinde bulunan ürününüz bir şekilde zarar görmüşse, ürünü teslim almayıp kargo görevlisine iade ediniz ve mutlaka kargo hasar tutanağı hazırlatınız. Bu şekilde tarafımıza geri gelen ürünlerinizin değişimi yapılarak, tekrardan gönderim gerçekleştirilmektedir. Kutusu hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda, içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden dolayı sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır.

SATICI; tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve SATICI’nın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 (on) iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra, 10 (on) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın, banka tarafından ALICI’nın hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra, ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER:

8.1. ALICI, SATICI’ya ait web sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit ederek, Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat gibi bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile, ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak, web sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında, ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

8.3. SATICI; sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile, işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.5. SATICI; sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde, yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 10 (on) iş günü süre içinde de toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. ALICI; sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda, sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde, SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. SATICI; tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve SATICI’nın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 (on) iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra, 10 (on) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın, banka tarafından ALICI’nın hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra, ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.10. ALICI; sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.12. ALICI, SATICI’ya ait web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.13. ALICI, SATICI’ya ait web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

8.14. ALICI, SATICI’ya ait web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.15. SATICI’ya ait web sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 9- ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün/hizmete ait temel özellikler, ürün/hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve teslimat fiyatı hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini teyit etmiş olur.

ALICI, siparişin SATICI tarafından alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, işbu sözleşmeye konu ürünlerin, belirtilen adreste belirtilen kişiye teslim edilmemiş olması halinde, işbu sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

ALICI, işbu sözleşme konusu ürünler kendisine veya belirtilen şahıslara teslim edildiği tarihten itibaren, en geç 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, cayma hakkını ürünleri teslim almadan evvel de kullanma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir. Cayma halinde, Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen kargo şirketinin kullanılmaması halinde, İADE MASRAFLARI ALICIYA ait olacaktır.

ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren, 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya geri gönderecektir. Cayma hakkının kullanılması halinde, 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca, iade işlemlerinin yapılabilmesi için, ALICI’ya gönderilmiş olan iade formunun ilgili bölümleri eksiksiz olarak doldurularak ve imzalanarak SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilecektir.

Ürün veya hizmetin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün veya hizmetin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

Alıcı'nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan, sözleşme konusu ürün veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde, sorumluluk tamamen kendisine aittir.

MADDE 10- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

SATICI, Sözleşme konusu ürün/hizmeti sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde, ALICIYA teslim etmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu ürün/hizmet, ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden, SATICI sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu ürünün teslimi için, işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ile birlikte, ürün bedelinin ALICI tarafından tercih edilen ödeme şekli ile SATICI’ya ödenmesi gerekmektedir. Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş ve işbu sözleşme feshedilmiş sayılacaktır.

SATICI;sözleşme konusu ürün/hizmeti ALICI’ya tedarikinin imkansız hale geldiği hallerde, işbu durumun öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü (3) içerisinde ALICI’yı bilgilendirecek ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren, en geç 10 (on) iş günü içinde ALICI’ya iade edecektir.

SATICI; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile, sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde; ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi, haklarından birini kullanabilir.

SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, 10 (on) iş günü içinde tahsil edilen tüm ödemeleri, ALICI’nın ürün bedelini ödeme sırasında kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden, tek seferde olmak üzere, iade edecektir. İadenin ALICI hesabına yansıma süresi banka tarafından belirlenmektedir ve bu sürece SATICI’nın müdahalesi bulunmamaktadır. Taksitli alımlarda, mal bedelinin iadesi taksitli olarak yapılmaktadır.

SATICI; cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi, üç yıl boyunca saklayacaktır. Ayrıca elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtlar, 6 ay süreyle saklanmak ve talep edilmesi halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunulmak zorundadır.

MADDE 11- CAYMA HAKKI:

11.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

11.2. Cayma hakkının kullanılması için, 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

11.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

11.2.2 İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

11.3 ALICI, cayma hakkı bildiriminin satıcıya ulaşmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde, satın aldığı yastık, yorgan gibi uyku ürünlerini ve baza-yatak-şilte gibi yatak ürünlerini SATICI’nın anlaşmalı olduğu Mng Kargo firması ile SATICI’ya iade etmek durumundadır. İade ürünün anlaşmalı kargo firması aracılığı ile gönderilmesi halinde, cayma hakkının kullanımından kaynaklanan kargo masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi yapılması halinde, iade gönderi kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

11.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde, ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ve toplam bedeli, ALICI’nın satın alma yöntemine uygun olarak iade etmek zorundadır.

11.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle, malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak, cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun olarak kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

11.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 12- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER:

12.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

12.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

12.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

12.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

12.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

12.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

12.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

12.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

12.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

12.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

MADDE 13- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

İşbu sözleşme tahtında, taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda; SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında, delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda, temerrüde düştüğü takdirde kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir. Doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. Borcundan dolayı temerrüde düşmesi ve borcun gecikmeli ifasından dolayı her koşulda ALICI, SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME:

ALICI; işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklardaki şikayet ve itiraz başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 

MADDE 16- YÜRÜRLÜK:

İşbu sözleşme, ALICI'nın Ön Bilgilendirme Formunda yer alan bilgileri okuduğunu teyit etmesinin ardından, web sitesi üzerinden siparişi tamamlanması üzerine ........ tarihinde kurulmuş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir kopyası, ALICI'nın eposta e-posta adresine gönderilmiştir. 

SATICI: {FIRMAUNVAN}

ALICI: {FATURAALICI}

TARİH: {TARIH}

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Birinci ve üçüncü kişi çerezlerini analiz amacıyla ve alışkanlıklarınıza ve profilinize bağlı olarak tercihlerinizle bağlantılı reklamlar göstermek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza göz atın. Çerez Politikası