ÜCRETSİZ

           KARGO

 

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1-TARAFLAR

1.1. www.apletbeds.com web sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten Çamlıtepe Caddesi No:268/b adresinde mukim Aplet Beds (bundan böyle APLET BEDS olarak anılacaktır)

1.2. www.apletbeds.com web sitesine üye olan internet kullanıcısı (bundan böyle "ÜYE" olarak anılacaktır) arasında (…tarihinde…) akdedilmiştir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, APLET BEDS’in sahip olduğu web sitesi www.apletbeds.com’dan, ÜYE’nin faydalanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

MADDE 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. ÜYE, www.apletbeds.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun ve kanunlar önünde doğru olduğunu, APLET BEDS’in bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYE, www.apletbeds.com web sitesine üye olurken, kullanıcı adı ve şifre bilgisini kendisi oluşturacaktır. Bu nedenle, söz konusu bilgilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması, bizzat üyenin kendisine aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından APLET BEDS’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, APLET BEDS’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. ÜYE, www.apletbeds.com web sitesini kullanırken, işbu sözleşme ve yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden, tamamen ve münhasıran üye sorumlu olacaktır.

3.4. Üye, www.apletbeds.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.apletbeds.com web sitesinde ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’lerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin, APLET BEDS ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. APLET BEDS’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle, üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle, üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. APLET BEDS, ÜYE bilgi ve verilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı, sorumlu olmayacaktır. ÜYE, www.apletbeds.com web sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden APLET BEDS’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden, bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, APLET BEDS'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde APLET BEDS'in üyeye karşı, üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı, tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. APLET BEDS'in her zaman tek taraflı olarak zorunlu hallerde ÜYE’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, APLET BEDS'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.apletbeds.com web sitesi yazılımı, tasarımı ve aynı zamanda ürünlere ait görseller ile tüm metin içerikleri, APLET BEDS’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları, ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, çoğaltılamaz ve ÜYE bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

3.11. APLET BEDS tarafından www.apletbeds.com web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. APLET BEDS, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya;

3.12.1. Yasal gereklere uygun hareket etmek veya APLET BEDS’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak,

3.12.2. APLET BEDS ve web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna, iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. APLET BEDS, web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için, mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, APLET BEDS web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından, kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. APLET BEDS, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya APLET BEDS web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. APLET BEDS, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.

3.16. APLET BEDS, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, ÜYE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber, bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. ÜYE, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

3.17. ÜYE, işbu üyelik sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda, APLET BEDS’in resmi defter ve ticari kayıtları ile APLET BEDS’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

3.18. İşbu üyelik sözleşmesi, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti ya da idari makam tarafından tümüyle ya da kısmen geçersiz ya da makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik ya da makul olmama ölçüsünde, işbu üyelik sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 4- YÜRÜRLÜK

ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması, sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme, ÜYE’nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme, ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya APLET BEDS tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. APLET BEDS, ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, üyenin üyeliğini iptal ederek, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 6- İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Birinci ve üçüncü kişi çerezlerini analiz amacıyla ve alışkanlıklarınıza ve profilinize bağlı olarak tercihlerinizle bağlantılı reklamlar göstermek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza göz atın. Çerez Politikası